11 januari 2014

Vad menar vi med terränglöpning?

Under jul har det blivit mycket terränglöpning för min del, eller trail running kanske någon skulle kalla det. Men vad menar vi när vi säger terränglöpning? Någon menar löpning längs motionsspår, någon menar att det är på tekniska stigar, och någon hävdar att det måste vara mycket backar.

Det är lätt att det blir lite snobberi i terränglöpning, och de puritanska terränglöparna som bara springer off-trail ser ner på de som tycker om att hålla sig på preparerade motionsspår och kallar det för terränglöpning. Vem har rätt i sin definition? Tja, alla har rätt, eftersom de definierar terränglöpning utifrån sig själva och vad de tycker att det ska vara, och det är ju helt OK.

Men när man ska börja prata med andra så kan man behöva komma överens om en definition. Om jag bjuder med någon att springa terräng kanske det blir en chock för den personen när den inser att det inte alls är möjligt att springa obehindrat. Eller om man börjar prata tempo vid terränglöpning; 8-10min/km framstår ju som riktigt slött för någon som definierar terränglöpning som löpning på promenadstigar där man kan köra barnvagn.

Eller som en löparkompis insiktsfullt påpekade, att det säljs många "trail-shoes", som uppenbart inte klarar av en tur genom lite lingonris eller några skrapande grenar, och de har inget grepp i blött gräs eller på lite lerig stig. Då måste man söka sig till off-trail sortimentet. Ofta går alla skor som har en lite grövre sula under samlingsnamnet "off-road".

Terräng som inte bara utmanar löpningen.

Så detta är mitt försök att för mig själv, och för andra som kanske kommer att springa tillsammans med mig, bringa någon klarhet i vad terränglöpning innebär. Jag gör inte anspråk på att jag använt en vetenskaplig metod, men jag har försökt att vara relativt strukturerad och objektiv i min diskussion.

Det förekommer många olika uttryck när det handlar om terränglöpning. Vi har trail running, off-trail, obanat, single track, lätt, medelsvår och svår terräng, cross-country running, off-road osv. Vi ska börja med att definiera dessa uttryck.

Terränglöpning på Billingen


Terräng
Vi börjar med ordet terräng. Enligt Wikipedia är terräng följande:
"Terräng är ett begrepp som används för att beskriva alla områden, vanligtvis på land, där militära operationer kan genomföras. Uttrycket omfattar oftast inte utrymmen inomhus, och förknippas gärna med skog och träd, men omfattar även exempelvis "småbruten" och "urban" terräng.
I trafiklagen är terräng allt som inte är väg."


Alltså kan man tolka att man är i terrängen när man är utomhus, men inte på vägar eller i tätbebyggelse. kanske inte hjälper oss så mycket, men det är ett steg på vägen.

Utomhus och inga vägar så långt man kan se. Typisk terräng

Ett annat uttryck är lätt, medelsvår och svår terräng. På funbeat hittade jag denna förklaringen i en tråd:
Lätt terräng är exempelvis stybb/lerspår/skogsbilväg (en skogsbilväg =/= grusväg).
Medelsvår terräng är exempelvis en stig eller ett lerspår med rötter, stenar och gräs/ängpartier.
Svår terräng är exempelvis obanad skog eller en nyplöjd åker.


Vad är detta för typ av terräng?

Jag skulle snarare klassificera terrängtypen än kvaliteten på stigen.
* Lätt terräng är terräng gles skog eller öppna fält eller hedar, utan mycket undervegetation, stenar, eller andra hinder eller branter. Här kan man utan problem springa off-trail. Exempel kan vara bokskogarna i Skåne, ängar eller vissa områden i fjällen.

Lätt terräng? Åtminstone ner till hytta.

* Medelsvår terräng består av tätare skog med undervegetation. Sikten är sällan över 50 m. Terrängen är mer kuperad och genomkorsas av bäckar, branter eller partier av tätare skog. Det går långsammare att springa utanför stigen är att stanna på den, och det är inte alltid snabbast att ta sig fram fågelvägen. Exempel är klassisk mellansvensk barrskog.

Medelsvår terräng

* Svår terräng är terräng där man svårligen kan springa några längre sträckor, utan att behöva bryta av med gång. Detta kan bero på att det är väldigt brant eller stenigt (som i fjällterräng), klippblocksterräng, mycket tät skog (grönt på orienteringskartan) eller mosse/myr. Om stigen man följer går igenom svår terräng är det enklast att stanna kvar på stigen eftersom den troligen bjuder på den lättaste passagen, men det behöver inte innebära att den är lätt...

Billingebranten gränsar nog till svår terräng

Klassningen av terrängtyperna är ett sätt att värdera hur lätt/snabbt det går att ta sig fram. Men terrängtypen kan ju variera ganska mycket i en och samma skog, och det märks särskilt om man springer lite längre. Så skulle jag klassificera min senaste tur på Billingen så skulle det nog blir lätt till svår terräng.

Vacker, men svår terräng

Jag trycker också att terräng avser en viss frånvaro av civilisation. Ett litet skogs/parkområden mitt i bebyggelse kallar jag inte terräng. Att springa i terräng tycker jag omfattar viss orientering och kartläsning. Terräng tycker jag innebär att man riskerar att utsätta sig för visst "obehag" och "strapats", och att man måste vidta vissa förberedelser för detta.

Stig
Vad är trail då? Det översätts till svenska med stig, slinga, väg och led. Trail running innebär alltså att man springer längs en stig, slinga eller väg. Off-trail innebär följaktligen att man springer vid sidan av stigen. Att springa off-trail är nog samma sak som att springa obanat.

Här är det ganska lättsprunget även utanför stigen.

Men det finns ju många olika slags stigar, allt ifrån smala stigar med rötter och stenar eller andra hinder till breda motionsspår och promenadstigar där man kan ta sig fram med finskor och barnvagn. Jag skulle vilja skilja mellan trampad stig och anlagd stig.

Vältrampad stig

En trampad stig har tillkommit genom att människor och djur har gått, och cyklat, där. Marken är inte bearbetat på annat sätt än slitaget från många fötter. Dock kan man ha röjt bort hinder såsom fallna träd eller anlagt spång över våtmarker för att skydda dessa. En trampad stig påverkas av tiden och vädret. En trampad stig kan vara smal eller bred, beroende på hur terrängen ser ut och hur många som gått där.

Den trampade stigen har fått lite hjälp av människohand.

En anlagd stig/väg är anlagd av människor och maskiner. Marken är bearbetad för att undanröja hinder, kunna hålla under längre tid och att inte påverkas alltför mycket av vädret genom val av ytskikt och dränering. Av dessa skäl är en anlagt stig relativt bred. Hit hör motionsslingor och promenadstigar i t.ex. parkområden.

En väldigt anlagd stig.

Anlagd eller trampad? Gränsfall

Ett annat uttryck är single track. Det översätts till svenska med enkelspår, alltså bredden på stigen. Med andra ord, det går inte att mötas utan att någon måste kliva åt sidan. Men ibland används uttrycket även för att ange att det är en teknisk stig.

Single track

Swimming track?

Men vad innebär då teknisk stig? Jag skulle säga att en teknisk stig är det när man inte kan bibehålla samma steglängd hela tiden eftersom man måste anpassa steget, rytmen och tempot efter de hinder i form av rötter, stenar mm som finns på den trampade stigen. Kanske finns det tekniska anlagda stigar, men då är det konstgjorda hinder. Parcour kanske?

Definitioner terränglöpning
Jag har letat efter definitioner för terränglöpning, men inte hittat några riktigt bra. Översätter man terränglöpning till engelska så får man både trail running och cross-country running.

Cross country running är terrängversionen av distanslöpning på bana eller landsväg, och underlaget är oftast jord, gräs och grus, och det förekommer lite backar. Detta är en väldigt mild form av terränglöpning tycker jag, och innebär egentligen att landsvägslöpare springer på mjukt underlag. Löpning längs vanliga motionsspår faller nog in i denna kategorin. Lidingöloppet hamnar nog här också.

Lidingöloppet är inte terränglöpning enligt min definition.

På en Nya Zeeländsk sida hittade jag denna definitionen för trail running i samband med tävlingar:
"Run on varied terrain, like hiking trails, jeep tracks and minor (gravel) roads. It may include beaches, dunes and mountains with no distinct path
* Tar or hardpack road, if any, should be less than 10% of the route’s total distance.
* Trail (hiking or single track) should be more than 10% of the event route."


Alltså allt från små, eller obefintliga stigar i öppen terräng, till mindre grusvägar, och enstaka partier med asfalt eller annan hårdgjord väg. Detta inkluderar ju alltså motionsspår och promenadstigar samt öppna fält. Variation är nyckelordet när det gäller trail running tycker jag, samt att huvuddelen av banan ska gå längs vandringsleder och de mindre stigarna.

Passar Veltdalen för trail running tro?

För att ta reda på vad någonting är så kan det hjälpa att ta reda på vad det inte är. Jag anser att terränglöpning:
* Inte är löpning på asfalt, grusväg eller andra anlagda stigar, annat än för att ta mig från ett terrängområde till ett annat.
* Inte uteslutande är löpning vid sidan om stigen
* Inte innebär löpning i ett begränsat område längs en slinga på mindre än 5 km.

Terränglöpning enligt mig.

Kan man likställa terränglöpning med trail running? Både ja och nej. Ja, om man använder den engelska definitionen. Då ligger trail running närmare min definition av terränglöpning, än vad cross country running gör. Trail running har ju också en underförstådd intention att den ska vara relativt tuff och strapatsfylld.

Men nej, om man översätter trail running till stiglöpning. För då känns det som en snällare form av terränglöpning, som hamnar närmare cross country running.

Snäll stig, men detta är terränglöpning tycker jag.

Erik Ahlström (samordnare för Salomon Trail Tour) säger att terräng ska innebära att det ska gå snabbare att springa än att cykla från start till mål. Fast å andra sidan finns det otroligt skickliga MTB-cyklister som ta sig fram överallt.

En annan definition som jag har sett är att "om du inte behöver titta var du sätter fötterna så är det inte trail-löpning". Detta är nog ganska nära min syn på terränglöpning.

Om du inte tittar var du sätter fötterna här kan det sluta med ett magplask

Så vad är då terränglöpning för mig?
* Huvudsakligen löpning utanför eller längs trampade stigar och leder. Dessa stigar/leder får underhållas och märkas upp av människor. Anlagda stigar kan användas för att förbinda trampade stigar i olika områden.
* Löpning i varierande terräng som ställer krav på teknik och taktik, samt berikar sinnet.
* Löpning tillräckligt långt från civilisation för att uppleva tystnaden, samt anpassa mig till naturens villkor.

Man kanske skulle dra hit i sommar?


Vad har ni för definitioner på terränglöpning?18 kommentarer:

 1. Jag var/är inte snabb på asfalt, men insåg när jag började med terräng/trail/stiglöpning att tempot verkligen är sekundärt! Självklart finns det de som är snabba i skogen, men att lägga på 1-2 minuter (och i krävande terräng ännu mer) per km är inget konstigt! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, att prata kilometer-tid i terräng är lika ointressant och missvisande som vid långpass.

   Radera
 2. Peter Lindmark11 januari 2014 22:38

  Vid terränglöpning har jag lämnat anlagd väg. Men jag följer ändå helst stigar och leder, även när jag orienteringslöper - ofta nog med stora inslag obanat/off trail. Of(f) course ;)
  Men vem 17 skulle kunna hålla sig från att springa vid sidan av stigen när det ser ut som i dina bilder från fjällen? :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, oj vad jag längtar upp till fjällen nu. Sommarfjällen alltså.

   Radera
 3. Kul "utredning" av begreppen.
  För mig (som egentligen inte använder termen trail) är trail nog ganska nära Erik Ahlströms definition eller "single track" ovan. Eller kort och gott rakt översatt stiglöpning i skogen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag trodde att det var ganska enkelt med vad som menades, tills jag började "utreda". Då blev det plötsligt inte så solklart längre... Det är väl det som är vetenskap; ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte förstår ;-)

   Radera
 4. ...och jag bara springer och vill ha kul :-) egentligen har resten ingen betydelse, mest namn på saker och ting.
  Roligast för mig är sällskapet ;) Sedan om det är på en 400m bana eller vacker underbar fjällmiljö, klart det har betydelse, 400m banan är aldrig vacker. När jag reggar min träning på Funbeat så går allt under löpning oavsett underlag, fart eller tävling.
  Men underbara bilder, man längtar ut.
  Och humor får du in, men tillbaka till EU- böckerna nu

  SvaraRadera
  Svar
  1. Janne "Forest Gump". Kan se framför mig när du sitter på en bänk vid en busshållplats och tvingar folk att lyssna när du berättar om alla olika lopp du sprungit ;-)

   Men, jag håller med om att det inte spelar någon roll för mig själv vad jag kallar det jag springer på eller i. Men en annan löparkompis påpekade att det blir ganska tydligt när det gäller skor att begreppen trail och terräng är väldigt vida. En trailsko kan vara allt från en sko med riktigt brutalt grepp, till en sko som inte ens greppar på blött gräs eller tål lingonris... Utifrån det perspektivet tror jag att det kan vara nyttigt för många att åtminstone reda ut för sig själv vad man menar.

   Eller så är det skolans försök att ge oss ett akademiska förhållningssätt, med begrepp och teorier, som börjar slå igenom... Jag är hjärntvättad ;-)

   Radera
 5. Tror det är därför jag inte vill in till solbänken igen. :-)
  En trailsko som inte greppar eller tål spenaten vill inte jag ha iaf.

  Sedan kommer du förmodligen sitta bredvid och lyssna, di kan ju ha missat en berättelse ;-)

  SvaraRadera
 6. Jag kan skriva under helt på din definition av terränglöpning, den sammanfaller väl in med min egen! Fjällterräng är utan tvekan min favorit, den extra energi som de öppna landskapet och fjällutsikten ger är ren magi!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag längtar verkligen upp till fjällen. Har inte varit där på ett par år nu, men till sommaren så ska jag upp :))

   Radera
 7. Hej. Fin blogg du har. Jag har inte funderat sådär ingående på begreppen, men tycker att dina slutsatser motsvarar vad jag tycker. Och jag tycker inte heller att Lidingöloppet är terräng, med undantag av några små stumpar där det nästan var skogsstig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack :))

   På Tjejmaran kommer det i alla fall bli terräng

   Radera
 8. Vilket bra inlägg, intressanta vinklar. Tack!
  Så glad i hjärtat att jag hittade hit tack vara Malin (Rund är också en form).
  Och så måste jag ju berätta att jag genast beställde en Ultimate Direction-väst/rygga. För övrigt en farlig shop detdär ;)
  Keep on (trail)running!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack :))

   Ja, den där butiken är riktigt farlig. Hoppas att du gillar UD-västen. Vilken beställde du?

   Spring lugnt bland stenar och rötter!

   Radera
  2. This one:
   http://www.ultimatedirection.com/p-601-sj-ultra-vest.aspx
   Tog inte den minsta, tänkte att det kunde vara bra att ha lite utrymme för nån överdragströja eller så. Ser framemot att rygga på den :)

   Radera
 9. I resonemanget terrängtyper, eller kanske framkomlighet, får vi ju heller inte glömma väder. I går när något som skall likna vinter anlände hit till Gotland var framkomligheten sämst på asfalt och bäst vid sidan av stigar. Ångrade faktiskt att jag inte sprang i gummistövlar, vad nu den typen av löpning kallas. "Redneck syle"? / Eck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, nu var det ju inte framkomlighet som inlägget handlade om, utan att definiera begreppet terräng, oavsett väder ;-)

   Men att du inte gilla snö och blåst det vet vi ju. Minns en morgon då det hade snöat ordentligt då du övertalade mig att vi skulle strunta i löpningen. Det gjorde visserligen alla andra också. Förutom CO. Det var då han myntade att vi var ett vackert-väder-system ;-)

   Redneck style kommer nog att bli nästa genre inom löpningen. Gummistövlar på vintern och träskor (ej foppatofflor) på sommaren. Du kan bil pionjär!

   Ha det gott!

   Radera